STYRELSEN 2019

Oskar-Gyllenhammar_Ordförande.png
Erik-Bäckström_Vice-ordförande.png
Alva_Ehrnholm_kassör.png
Tina-Tufan_Sekreterare.png
Josephine-Hallberg_Styrelseledamot.png
Linus_Dynemar_styrelseledamot.png

REPRESENTANTER I STYRELSEN

Isak Blackmore_Hudikgymnasiet.png
Zanna-Hinders_Dakapo.png
 
Josefine_Sundberg_Broman.png
Isak-Berglund_Läroverket.png
 

ANSVARIGA I LETTLAND

 
 
Elga_Racene_operatör.png
Inga_Skuja_Växthusprojektet.png