NYHETER

SkiljelinjeRityta 1.png
 

En drogfri barndom

Se filmen om vårt idrotts- och kulturprojekt En drogfri barndom

Växthusprojektet

Se filmen om Situation Baltikums hittills största biståndsprojekt.

SkiljelinjeRityta 1.png
 
 
 

Följ vårt arbete via Instagram: @situationbaltikum