Problem med alkohol- och drogmissbruk går lågt ner i åldrarna på den lettiska landsbygden. Förutom fattigdom och missbruk inom familjen är en stor orsak bristen på fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.

Genom vårt projekt ”En drogfri barndom” satsar vi på att stötta de fantastiska ungdomsledarna på plats med redskap och ekonomiskt stöd för att möjliggöra en aktiv och drogfri fritid för barn och unga i Gaujiena. Projektet innefattar både idrott och kultur.

Situation Baltikum tror på att genom satsningar på barn och ungdomar kunna förändra situationen till det bättre för framtida generationer i Lettland.