En viktig del i vårt arbete på plats i Lettland, är att åka ut till de mest utsatta familjerna med kläder och matpaket. 

Ett matpaket kostar cirka 100 kronor och räcker i genomsnitt i 2-3 veckor för en familj. 
Matpaketen inhandlas på den lokala butiken och innehåller torrvaror och andra basvaror som håller en längre tid.