Vi hälsade på Sommarlägret 2019

Medlem Tuva med ett av barnen

Medlem Tuva med ett av barnen

Under första dagen av årets medlemsresa fick vi möjlighet att följa med familjerna som deltar i årets sommarläger på årets stora utflykt.

Det blev en heldag på ett nöjesfält där barnen fick leka av sig och åka karuseller och föräldrarna fick tillfälle att träffa en psykolog och prata om hur man löser problem i familjen.

Våra medlemmar fick vara lägerledare under dagen och hålla reda på barnen som var minst sagt entusiastiska. För många av barnen var det första gången de besökte ett nöjesfält, vilket märktes tydligt på vägen in då ett av barnen upprepade gånger sa för sig själv ”oh my god!”.

Tack till alla som stöttar Situation Baltikum på olika sätt. Detta hade aldrig gått att genomföra utan er!

Elga Racene, Situation Baltikums operatör i Lettland, tillsammans med Anda Pojina, Psykolog från Riga.

Elga Racene, Situation Baltikums operatör i Lettland, tillsammans med Anda Pojina, Psykolog från Riga.

Många vågade sig på att åka slänggungorna.

Många vågade sig på att åka slänggungorna.

Oscar Gyllenhammar