Gruppen.jpg

VILKA ÄR VI?

Situation Baltikum är en ideell förening som startades i september 2016 av Oskar Gyllenhammar och Josephine Hallberg och har som uppgift att förvalta och vidareutveckla biståndsprojektet som Ronald Krathmann arbetat med sedan 1991 i Gaujiena, Lettland.

Föreningen har idag cirka 60 medlemmar.


VÅRT SYFTE

Ur föreningens stadgar: "Föreningen har till ändamål att genom insamlingar och donationer bedriva biståndsarbete i byn Gaujiena, Lettland, med omnejd. Samt att engagera svenska ungdomar till detta. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att minst en gång om året arrangera en resa till Gaujiena med (i huvudsak) skolungdomar från högstadieskolor och gymnasieskolor i Hudiksvalls kommun. I samband med resorna ska insamlingar och olika projekt anordnas för att samla in pengar till biståndsprojekt på plats i Gaujiena. Utöver detta ska föreningen året runt arbeta aktivt med att belysa och sprida information om den sociala situationen Lettland befinner sig i."

Klicka här för att läsa våra stadgar!


VÅRA SAMARBETEN

DAKAPO: Varje år kör Dakapo ner tre lastbilar fulla med kläder till Gaujiena. På plats tar vår kontaktperson, Elga Racene hand om kläderna och ser till att de hamnar hos behövande.

En annan del av vårt samarbete med Dakapo är att våra medlemmar minst en lördag i månaden jobbar på Dakapos butik i Näsviken och hjälper till med med försäljningen och att sortera kläder.

LÄROVERKET: Sedan 1999 har Ronald Krathmann tagit med sig elever från Läroverket på en årlig resa till Lettland. Situation Baltikum planerar fortsätta denna långa tradition.

Varje år genomför Läroverket den så kallade "Lettlandsdagen" då alla elever ger sig ut på stan under en dag för att samla ihop pengar till projektet i Gaujiena.

2016 valde 140 elever "Lettland" som sina elevens val och arrangerade en stor loppis på Läroverket den 25 februari 2017. Loppisen drog in över 10 000 kronor till våra projekt nere i Lettland.

Vår sekreterare Erik hjälpte till att packa lastbilen som åkte ner till Gaujiena i december 2016.

Vår sekreterare Erik hjälpte till att packa lastbilen som åkte ner till Gaujiena i december 2016.

 

HUR JOBBAR VI?

Situation Baltikum tror på att arbeta långsiktigt. Vi tror att vi genom satsningar på barn och ungdomar kan vara med att förändra situationen till det bättre för framtida generationer i Lettland.

 

VÅRA PROJEKT:

Växthusprojektet – vår största satsning hittills!

Tack vare allt stöd under 2017 fick vi i slutet av året möjligheten att lägga grunden till vårt största projekt hittills, Växthusprojektet.

Idén med Växthusprojektet är enkel:

Mat: Utsatta familjer utan odlingsmöjligheter erbjuds gratis kolonilotter där det går att odla under större delen av året

Utbildning: Det kommer att hållas odlingskurser för ungdomar och andra som vill lära sig mer om odling och hur man tar om hand grödorna så de håller över vinterhalvåret.

Arbetstillfällen: Det mindre växthuset kommer att fungera som handelsträdgård med blomförsäljning.

Projektet kommer att smygstarta under sommaren 2018, men planeras att sjösättas på allvar under våren 2019.

 

 

Sommarläger för fattiga och utsatta familjer

Under lägret får både barn och föräldrar möjlighet att lära sig om hygien, hälsosam matlagning, städning och mycket annat. Till lägret kommer även årligen en terapeut som arbetar med problem i föräldraskapet samt en polis som upplyser om unga i relation till narkotika.

 

 

Studiestipendium

För ungdomar som vill studera vidare men saknar ekonomiska förutsättningar delar vi ut studiestipendium.

 

Stöd till fritidsaktiviteter för ungdomar

Vi stödjer den lokala fritidsledaren med utrustning, som till exempel fotbollsmål och träningsredskap.

 

Stöd till den lokala kulturskolan

Varje år ger vi ett bidrag på 10 000 kr till den lokala musikskolan i Gaujiena i samband med det musikläger som årligen arrangeras för barn och ungdomar från hela Baltikum, i Gaujiena. Vårt bidrag möjliggör att även barn och ungdomar från familjer utan ekonomiska förutsättningar kan delta i lägret.

 

Matpaket och hjälpsändningar

Under våra biståndsresor delar vi ut mellan 50-100 matpaket till behövande familjer. Matpaketen inhandlas på den lokala butiken och innehåller basvaror som håller en längre tid. Ett matpaket räcker i upp till tre veckor för en genomsnittlig familj.

 
 

STYRELSE

 
Oskar_Gyllenhammar_ordförande.png
Josephine_Hallberg_vice_ordförande.png
Alva_Ehrnholm_kassör.png
Erik_Bäckström_sekreterare.png
 
 
Linus_Dynemar_styrelseledamot.png
Tina_Tufan_styrelseledamot.png
Josefine_Sundberg_Broman.png
Alexander_Cundell_Dakapo.png
 
 
Isak Blackmore_Hudikgymnasiet.png
Elin_Eriksdotter_Läroverket.png
Tuva_Vexell_Läroverket.png
 
 

ANSVARIGA I LETTLAND

 
 
Elga_Racene_operatör.png
Inga_Skuja_Växthusprojektet.png