HUR FÖRENINGEN SITUATION BALTIKUM HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER

Läs vår fullständiga personuppgiftspolicy


 

...när du anmäler dig som/är medlem i föreningen

 

Till vad behöver vi dina personuppgifter? 

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.

Vi kan även komma att använda uppgifterna för att rapportera till försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

 

Hur länge?

Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd. 

Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

 

Delning?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

 

Rättigheter: 

Många att informera om. Du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

 

Vad händer om jag inte vill lämna mina uppgifter? 

Du kan inte bli/vara medlem då.

 

Läs fullständiga villkor i vår personuppgiftspolicy


...när du följer med på någon av våra biståndsresor

 

Till vad behöver vi dina personuppgifter? 

Vi behöver uppgifterna till passagerarlistor så att vi kan boka resebiljetter hos extern resebyrå samt kontakta dig rörande resan.

 

Hur länge?

Exempel: Vi sparar uppgifterna fram till hemkomst från resan och upp till en månad därtill.

Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

 

Delning?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med extern resebyrå samt ansvariga för kost och logi.

 

Rättigheter: 

Många att informera om. Du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

 

Vad händer om jag inte vill lämna mina uppgifter? 

Du kan inte följa med på resan då.

 

Läs fullständiga villkor i vår personuppgiftspolicy