Sommarläger för fattiga och utsatta familjer

Huvudsyftet med lägret är att steg för steg lära familjerna att odla, sköta om odlingarna och slutligen ta hand om grödorna så de håller över vinterhalvåret.

Under lägret får både barn och föräldrar även möjlighet att lära sig om hygien, hälsosam matlagning, städning och mycket annat. Till lägret kommer årligen en terapeut som arbetar med problem i föräldraskapet samt en polis som upplyser om unga i relation till narkotika.