Tack vare allt stöd under 2017 fick vi i slutet av året möjligheten att lägga grunden till vårt största projekt hittills, Växthusprojektet.

Idén med Växthusprojektet är enkel: 

Mat: Utsatta familjer utan odlingsmöjligheter erbjuds gratis kolonilotter där det går att odla under större delen av året

Utbildning: Det kommer att hållas odlingskurser för ungdomar och andra som vill lära sig mer om odling och hur man tar om hand grödorna så de håller över vinterhalvåret.

Arbetstillfällen: Det mindre växthuset kommer att fungera som handelsträdgård med blomförsäljning.

Projektet kommer att smygstarta under sommaren 2018, men planeras att sjösättas på allvar under våren 2019.