Tack för 2018! Se vår tackfilm nedan.

NYHETER

SkiljelinjeRityta 1.png
 

Tackfilm 2018

Tack för allt stöd under 2018! Utan er hade detta aldrig varit möjligt!

Växthusprojektet

Se filmen om Situation Baltikums hittills största biståndsprojekt.

SkiljelinjeRityta 1.png
 
 
 

Följ vårt arbete via Instagram: @situationbaltikum