NYHETER

SkiljelinjeRityta 1.png
 

Växthusprojektet

Se filmen om Situation Baltikums hittills största biståndsprojekt.

Tack för 2017

Med den här filmen vill vi rikta ett stort tack till alla som bidragit under 2017.

SkiljelinjeRityta 1.png
 
 
 

Följ vårt arbete via Instagram: @situationbaltikum