VILKA ÄR VI?

Situation Baltikum är en ideell förening, med säte i Hudiksvall, som startades i september 2016. Föreningen har som uppgift att förvalta och vidareutveckla de biståndsprojekt som Ronald Krathmann arbetat med sedan 1991 i Gaujiena, Lettland.

Trots att Situation Baltikum är en relativt nystartad förening så sträcker sig dess verksamhet 25 år tillbaka i tiden. Genom Ronald Krathmanns långa engagemang i östra Lettland har stora kontaktnät byggts upp, nät som idag gör det möjligt för oss att hjälpa de mest utsatta individerna och familjerna.

Föreningen arbetar även aktivt med att engagera skolungdomar i Hudiksvalls kommun.

Vi har i snabb takt växt och har idag cirka 90 medlemmar, varav majoriteten utgörs av skolungdomar.


VÅRT SYFTE

Ur föreningens stadgar (§ 1:2): "Föreningen har till ändamål att genom insamlingar och donationer bedriva biståndsarbete i byn Gaujiena, Lettland, med omnejd. Samt att engagera svenska ungdomar till detta. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att minst en gång om året arrangera en resa till Gaujiena med (i huvudsak) skolungdomar från högstadieskolor och gymnasieskolor i Hudiksvalls kommun. I samband med resorna ska insamlingar och olika projekt anordnas för att samla in pengar till biståndsprojekt på plats i Gaujiena. Utöver detta ska föreningen året runt arbeta aktivt med att belysa och sprida information om den sociala situationen Lettland befinner sig i."